หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด
อำเภอเมืองวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
 
 
 


นางอสุนี ชามั่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
 
กองคลัง
 


นางขนิฎฐา ปีกรอด
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหหารงานคลัง ระดับต้น


นางประทุมมา รักนาค
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวหนึ่งฤทัย ปลื้มสุข
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสาววิยะดา บัวประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวดวงนภา อินทร์ปรางค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวธัญญลักษณ์ ฉ่ำชุ่ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-961-6557