หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด
อำเภอเมืองวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
 
 
 


นางอสุนี ชามั่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
 
สำนักปลัด
 


นายปิยะ ดลประสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


นายประภาส รุ่งเรือง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวสุรัญญา เมฆบุตร
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสมหญิง ทุนประดิษฐ์
ผู้ดูแลเด็ก


นายไพรัช เล้าเนืองรินทร์
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายจำลอง เนียมมา
คนงานเครื่องสูบน้ำ (ม.4)


นายธงชัย เสือบุญ
คนงานเครื่องสูบน้ำ (ม.6)
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-961-6557