หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด
อำเภอเมืองวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
 
 
 


นางอสุนี ชามั่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
 
สำนักปลัด
 


นายปิยะ ดลประสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


นายเนรมิต บัวแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาววิจิตรา อินจง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวสุดารัตน์ อ่อนเพชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางอารีย์ ดลประสิทธิ์
ครู คศ.1


สิบเอกวิทวัส สอนสุภาพ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางสาวเบญจมาศ ธูปทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-961-6557