หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด
อำเภอเมืองวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
 
 
 


นายปิยะ ดลประสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
 
สำนักปลัด
 


นายเนรมิต บัวแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาววิจิตรา อินจง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวสุดารัตน์ อ่อนเพชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางอารีย์ ดลประสิทธิ์
ครู คศ.1


สิบเอกวิทวัส สอนสุภาพ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางสาวเบญจมาศ ธูปทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


นายประภาส รุ่งเรือง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-961-6557