หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด
อำเภอเมืองวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
 
 
 


นายเหนือเพ็ชร ยิ้มแย้ม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด
 
สำนักปลัด
 


นายปิยะ ดลประสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารทั่วไป ระดับ ต้น


นายเนรมิต บัวแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางอารีย์ ดลประสิทธิ์
ครู คศ.1


นางสาวสุดารัตน์ อ่อนเพชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชำนาญการ


-ว่าง-
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ


สิบเอกวิทวัส สอนสุภาพ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-009-755