หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายเหนือเพ็ชร ยิ้มแย้ม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด
โทร : 084-0500499
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 
นายปิยะ ดลประสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-0365312
นายปิยะ ดลประสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-0365312
นายเหนือเพ็ชร ยิ้มแย้ม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-0500499