หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด
อำเภอเมืองวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติ อบต.หินลาด เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคซิกาและโรคชิกุนคุนยา พ.ศ. 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
แผนอัตตากำลัง 3 ปี ของ อบต.หินลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 59  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 [ 12 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 84  
 
ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 [ 9 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 77  
 
ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 [ 20 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 87  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด [ 15 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 82  
 
  (1)  
   
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-961-6557