˹ѡ
ITA
LPA
СȨҡк e-GP
ͧúǹӺ ԹҴ
ͧѴʶ ѧѴɳš
 
   
 
   
 
  ¡ԡä
 
¢éͺѭ­ÑµÔ ͺµ.ËÔ¹ÅÒ´ àÃ×èͧ ¡ÒäǺ¤ØÁáËÅè§à¾Òоѹ¸ØìÂاÅÒ à¾×èÍ»éͧ¡Ñ¹âää¢éàÅ×Í´ÍÍ¡ âä«Ô¡ÒáÅÐâäªÔ¡Ø¹¤Ø¹ÂÒ ¾.È. 2563 [ 18 .. 2563 ]  ҹ : 1  
 
¢éͺѭ­ÑµÔͧ¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅËÔ¹ÅÒ´ àÃ×èͧ ¡ÒáӨѴÊÔ觻¯Ô¡ÙÅáÅТÂÐÁÙŽÍ ¾.È. 2563 [ 18 .. 2563 ]  ҹ : 0  
 
¢éͺѭ­ÑµÔͧ¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅËÔ¹ÅÒ´ àÃ×èͧ ¡ÒäǺ¤ØÁ¡Ô¨¡Ò÷Õèà»ç¹ÍѹµÃÒµèÍÊØ¢ÀÒ¾ ¾.È. 2563 [ 18 .. 2563 ]  ҹ : 0  
 
¢éͺѭ­ÑµÔͧ¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅËÔ¹ÅÒ´ àÃ×èͧ ¡ÒúÃÔËÒáԨ¡ÒÃʶҹÕÊÙº¹éÓ´éÇÂä¿¿éÒ ¾.È. 2563 [ 18 .. 2563 ]  ҹ : 0  
 
¢éͺѭ­ÑµÔͧ¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅËÔ¹ÅÒ´ àÃ×èͧ ¡ÒúÃÔËÒáԨ¡ÒûÃлÒËÁÙèºéÒ¹ ¾.È. 2563 [ 18 .. 2563 ]  ҹ : 0  
 
¢éͺѭ­ÑµÔͧ¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅËÔ¹ÅÒ´ àÃ×èͧ ¡ÒäǺ¤ØÁ¡ÒÃàÅÕé§ËÃ×Í»ÅèÍÂÊѵÇì ¾.È. 2561 [ 3 .. 2562 ]  ҹ : 24  
 
á¼¹ÍѵµÒ¡ÓÅѧ 3 »Õ ¢Í§ ͺµ.ËÔ¹ÅÒ´ »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2561-2563 [ 27 .. 2562 ]  ҹ : 45  
 
á¼¹¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹ »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ ¾.È.2562 ¢Í§Í§¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅËÔ¹ÅÒ´ [ 26 .. 2562 ]  ҹ : 28  
 
¢éͺѭ­ÑµÔ ͧ¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅËÔ¹ÅÒ´ àÃ×èͧ §º»ÃÐÁÒ³ÃÒ¨èÒ »ÃÐ¨Ó»Õ 2562 [ 12 .. 2561 ]  ҹ : 69  
 
¢éͺѭ­ÑµÔ ͧ¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅËÔ¹ÅÒ´ àÃ×èͧ §º»ÃÐÁÒ³ÃÒ¨èÒ »ÃÐ¨Ó»Õ 2561 [ 9 .. 2561 ]  ҹ : 63  
 
¢éͺѭ­ÑµÔ ͧ¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅËÔ¹ÅÒ´ àÃ×èͧ §º»ÃÐÁÒ³ÃÒ¨èÒ »ÃÐ¨Ó»Õ 2560 [ 20 .. 2559 ]  ҹ : 77  
 
¢éͺѭ­ÑµÔ§º»ÃÐÁÒ³ÃÒ¨èÒ»ÃÐ¨Ó»Õ ¾.È. 2559 ͧ¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅËÔ¹ÅÒ´ [ 15 .. 2558 ]  ҹ : 69  
 
  (1)  
   
 
Ѻ ѹ 20 .. 2558
 
 
Ѻͧͧ¹
: 089-961-6557