หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั้งจัดตั้งศูนย์เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรืยนทั่วไป/เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรืยนทั่วไป/เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) [ 8 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 8  
 
  (1)