˹ѡ
ITA
LPA
СȨҡк e-GP
 
С
 
 
  ¡ԡä
 
»ÃСÒÈ¡àÅÔ¡¡ÒÃãªé¢éͺѭ­ÑµÔ ͺµ.ËÔ¹ÅÒ´ [ 18 .. 2563 ]  ҹ : 13  
 
»ÃСÒÈͧ¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅËÔ¹ÅÒ´ àÃ×èͧ ËÅѡࡳ±ìáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ÊèǹµÓÅ ,¾¹Ñ¡§Ò¹¤ÃÙÊèǹµÓºÅ , ¾¹Ñ¡§Ò¹¨éÒ§µÒÁÀÒáԨáÅо¹Ñ¡§Ò¹¨éÒ§·ÑèÇä» »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ ¾.È.2563 [ 6 .. 2563 ]  ҹ : 15  
 
»ÃСÒÈ¡Ó˹´¨Ó¹Ç¹ÇѹÁÒÊÒ¢ͧ¾¹Ñ¡§Ò¹ÊèǹµÓºÅ ¾¹Ñ¡§Ò¹¤ÃÙÊèǹµÓºÅ ¾¹Ñ¡§Ò¹¨éÒ§áÅÐÅÙ¡¨éÒ§ »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ ¾.È.2563 [ 1 .. 2562 ]  ҹ : 20  
 
»ÃÐÁÇŨÃÔ¸ÃÃÁ¢Í§¢éÒÃÒª¡Òà [ 1 .. 2562 ]  ҹ : 18  
 
»ÃСÒÈ¡Ó˹´â¤Ã§ÊÃéÒ§ÊèǹÃÒª¡Òà ͺµ.ËÔ¹ÅÒ´ [ 17 .. 2562 ]  ҹ : 0  
 
¹âºÒ¡ÒúÃÔËÒ÷ÃѾÂҡúؤ¤Å ͺµ.ËÔ¹ÅÒ´ [ 1 .. 2561 ]  ҹ : 10  
 
»ÃСÒÈ àÃ×ͧ ¡ÒÃÁͺÍÓ¹Ò¨¢Í§¹Ò¡ͧ¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅËÔ¹ÅÒ´ ãËéÃͧ¹Ò¡ͧ¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅËÔ¹ÅÒ´ [ 6 .. 2561 ]  ҹ : 0  
 
  (1)