หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบับที่ 3) ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
แผนการดำเนินงาน แก้ไข (ฉบับที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่1) ประจำปี พ.ศ.2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ฉบับที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ฉบับที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)     2