หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด
อำเภอเมืองวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ระกา   ประชาสัมพันธ์ประชุมประจำเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา ประจำเดือน กรกฎาคม 2558    29 มิ.ย. 2558 247
ข่าวกิจกรรม อบต.ชมพู   โครงการอบรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2558   29 มิ.ย. 2558 345
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านแยง   ประกาศเทศบาลต าบลบ้านแยง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาลต าบลบ้านแยงตำแหน่ง (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง )นักบริหารงานการคลัง 6จ านวน 1 อัตรา   26 มิ.ย. 2558 263
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านแยง   ประกาศเทศบาลตาบลบ้านแยง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ ดารงตาแหน่งผู้บริ หารของเทศบาลตาบลบ้านแยง(หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา )   26 มิ.ย. 2558 239
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านแยง   ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านแยง เรื่อง รับสมัครพนักงานเทศบาลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านแยง   26 มิ.ย. 2558 271
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.พิษณุโลก   อบต.นิคมพัฒนา ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. (ต่อจากซอบมาลี-บ้านนายไว) หมู่ที่ 12 บ้านไทรงาม ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก   26 มิ.ย. 2558 307
ข่าวกิจกรรม อบต.ชุมแสงสงคราม   ภาพกิจกรรมการจัดงานสืบสานประเพณสงกรานต์และวันผู้สููงอายุแห่งชาต ิประจาํปี 2558 ในวันจนัทร์ที 13 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณที่องค์การบริหารส่วนตาํบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก    26 มิ.ย. 2558 398
ข่าวกิจกรรม ทต.หัวรอ   ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย   25 มิ.ย. 2558 513
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก   รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2558   25 มิ.ย. 2558 260
ข่าวกิจกรรม ทต.ท่าทอง   โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่   25 มิ.ย. 2558 822
<< หน้าแรก...     3435      3436      3437      3438     (3439)     3440      3441      3442      3443     ....หน้าสุดท้าย >> 4017/td>
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-961-6557