หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด
อำเภอเมืองวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
 
 


 
การประชาสัมพันธ์การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assesssment : ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ช่องทางการประชาสัมพันธ์การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assesssment : ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
---------------------------------------
           ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assesssment :ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศใปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ได้แก่ ผู้เสียภาษี,ผู้ขอรับการอนุมัติ/อนุญาต ตามระเบียบ ข้อบัญญัติ,ผู้ขอรับสวัสดิการของรัฐต่างๆ,ผู้เสนอราคางานจัดซื้อ/จัดจ้าง,ผู้ได้รับการคัดเลือกงานจัดซื้อ/จัดจ้าง,โรงเรียนหรือหน่วยงานในกำกับ อื่นๆ เป็นต้น ได้ทำแบบสำรวจตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT) ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสามารถเข้ามาทำแบบสำรวจได้โดยการเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/i2lg4x โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตน เพื่อทำแบบสำรวจด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565
ทั้งนี้ จะมีผู้เข้ามาสำรวจการเก็บข้อมูลโดยผู้รับจ้าง ซึ่งจะเก็บข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาดกำหนดไว้ หรือหากไม่เพียงพอจะมีการลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลด้วย ดังนั้น
จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกรับทราบเพื่อเข้าทำแบบสำรวจด้วยตนเอง หรือให้ข้อมูลกับผู้มาสำรวจในระหว่างวันเวลาดังกล่าวด้วยจะขอบพระคุณอย่างยิ่ง
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ขอขอบพระคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ทำแบบสำรวจด้วยตัวเอง  คลิก...

1.  https://itas.nacc.go.th/go/eit/i2lg4x

2. หรือ QR Code

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 มี.ค. 2565 เวลา 10.45 น. โดย คุณ เนรมิต บัวแก้ว

ผู้เข้าชม 86 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-009-755