หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด
อำเภอเมืองวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
 
 


 
การขับเคลื่อนจริยธรรม  

ลำดับภาพที่ 1/1

ลำดับภาพที่ 2/1
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

การขับเคลื่อนจริยธรรม
วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565  เวลา 10.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.หินลาด นายแผน พานทอง ตำแหน่ง นายก อบต.หินลาด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ คุณธรรมและจริยธรรมที่สำคัญ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่ คณะผู้บริหาร / สมาชิกสภา อบต. / พนักงานส่วนตำบล / พนักงานจ้าง ให้ตระหนักและมีความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยา ของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งไสและเป็นธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรกนะและพัฒนาระบราชกรไทยโดยยึดหลักบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีผู้เข้ารับการผิกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 60 คน
วัตถุประสงค์การโครงการ คือ
1. เพื่อจัดฝึกอบรมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกระบวนการทางความคิดของการมีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ที่เข้าฝึกอบรมให้มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองและคุณค่าของผู้อื่น เพื่อให้เกิดประสิทธิผล
3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์หรือร่วมแก้ไขปัญหาในการทำงาน
4. เพื่อขับเคลื่อนและสร้างมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่สำคัญ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ธ.ค. 2565 เวลา 11.10 น. โดย คุณ เนรมิต บัวแก้ว

ผู้เข้าชม 72 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-009-755