หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด
อำเภอเมืองวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
 
 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564  
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 -31 มีนาคม 2564 (ในเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น.) ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด
รับสมัครนักเรียน 2 ช่่วงอายุ ดังนีั้
  - อายุครบ 2 ปี 5 เดือน (เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 -16 ธันวาคม 2561)
  - อายุครบ 3 ปี  (เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 - 16 พฤษภาคม 2561)  
หลักฐานการรับสมัคร
 สำเนาสูติบัตร ของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
 สำเนาสูติบัตร ของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา จำนวน 1 ฉบับ
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา จำนวน 1 ฉบับ
 สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์ ของนักเรียน จำนวน 1 ชุด
 รูปถ่าย 1 นิ้ว (ใส่ชุดนักเรียน) จำนวน 4 รูป

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร
         อบต.หินลาด : 055-009755 ต่อ 1
                   ครูไก่ : 086-2111974
                 ครูเติ้ล : 087-8457048  
                  ครูกิ๊ก : 098-8166426


 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.พ. 2564 เวลา 15.12 น. โดย คุณ เนรมิต บัวแก้ว

ผู้เข้าชม 75 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-009-755