หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด
อำเภอเมืองวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
 
 

 
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด  
 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
3. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ผู้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ
          ระยะเวลาการจ้าง  ระยะเวลา 1 ปี
          ค่าตอบแทน  เดือนละ 5,000 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่สนใจสมัคร ติดต่อ ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก (โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร) ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม – 11 สิงหาคม 2563
เวลา 08.30 – 16.30 ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ส.ค. 2563 เวลา 10.09 น. โดย คุณ เนรมิต บัวแก้ว

ผู้เข้าชม 13 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-961-6557