หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด
อำเภอเมืองวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
 
 
 


นายขวัญเมือง ตราชื่นต้อง
ประธานสถา อบต.หินลาด
 


นายอุดม บัวแก้ว
รองประธานสภา อบต.หินลาด


นายอมรเชษฐ์ มีอุดร
เลขานุการสภา อบต.หินลาด
 
 


นายประสิทธิ์ กุลเสถียร
สมาชิกสถา อบต.หินลาด ม.1


นางขนิษฐา พรมมา
สมาชิกสถา อบต.หินลาด ม.1


นายอมรเชษฐ์ มีอุดร
สมาชิกสถา อบต.หินลาด ม.2


นายกำพล ห้องจีน
สมาชิกสถา อบต.หินลาด ม.2


นายผดุงพงศ์ ภู่หมี
สมาชิกสถา อบต.หินลาด ม.3


นายหอม บัวแก้ว
สมาชิกสถา อบต.หินลาด ม.3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-009-755