หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด
อำเภอเมืองวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
 
 
 


นายสุรพล สาสน
นายก อบต.หินลาด
 
 


นายบุญเลิศ ทองอ่ำ
รองนายก อบต.หินลาด คนที่ 1


นายทองดี คงทอง
รองนายก อบต.หินลาด คนที่ 2
 
 


นายธนพัต รอดโพธิ์
เลขานุการนายก อบต.หินลาด
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-961-6557