หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด
อำเภอเมืองวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
 
   
 
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของ อบต.หินลาด [ 29 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานและติดตามประเมินผลงานดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผ่านระบบ e_plannacc (รอบการรายงาน 6 เดือน) [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 29