หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด
อำเภอเมืองวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
 
   
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของ อบต.หินลาด [ 29 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานและติดตามประเมินผลงานดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผ่านระบบ e_plannacc (รอบการรายงาน 6 เดือน) [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานสถิติประชาชนที่มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานผลการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานสถิติประชาชนที่มาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานสรุปผลรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ประจำปีงบประมาณ2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 47  
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่2 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 36  
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนเมษายน 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ของ อบต.หินลาด ปี พ.ศ. 2560 [ 2 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานการประชุมสภา อบต.หินลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 15 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560) [ 12 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)  
   
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-961-6557